STRATEGIE ZMIAN
STRATEGIE ZMIAN
STRATEGIE ZMIAN
Previous
Next

Nasza misja

Misją spółki Lerion jest udzielanie wsparcia organizacjom zorientowanym na zmiany usprawniające proces zarządzania w oparciu o wzajemne zaufanie pracodawców i pracowników. Lerion jest spółką konsultingową, działającą od roku 2000.

Firma

„Jedyną stałą rzeczą w organizacji jest zmiana”

Peter Drucker

LERION

Przekształcenia własnościowe, zmiany organizacyjne, restrukturyzacja zatrudnienia, potrzeba rozwoju – wszystkie pośrednio lub wprost dotykają personelu. Zarządzanie personelem jest sztuką wymagającą otwartości na zmiany.

W odpowiedzi na potrzeby rynku, w roku 2000, powstała grupa konsultingowa LCEK. Firma ta zapewniła możliwość efektywnego wykorzystywania doświadczeń założycieli dla potrzeb Klientów. Były to doświadczenia merytoryczne, zogniskowane w obszarze zbiorowego prawa pracy i zarządzania personelem, poparte sprawnością organizacyjną.

Dziś działamy jako spółka Lerion – firma świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami pracy oraz rozwoju umiejętności i kompetencji personelu. Specjalnością spółki Lerion są usługi w obszarze zbiorowego prawa pracy na rzecz organizacji, których strategie rozwoju wymagają zmian obejmujących zasoby personalne. Dotyczy to zarówno przekształceń podmiotowych jak i organizacyjnych, związanych z usprawnianiem zarządzania firmą. Lerion działa w obszarach prawno-społecznym, psychologiczno-organizacyjnym oraz księgowo-kadrowym.

Mamy doświadczenie w obsłudze największych grup kapitałowych w branżach energetycznej, paliwowej, telekomunikacyjnej, logistycznej i bankowej. Odpowiadamy w szczególności za procesy restrukturyzacji w obszarze personalnym, strukturalnym oraz organizacyjnym. Wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach prowadzonych procesów – od planowania rozwiązań strategicznych, poprzez przygotowanie koncepcji operacyjnych, do wdrożenia. Indywidualnie traktując każdego Klienta, specjalnie dla niego projektujemy narzędzia, gwarantujące maksymalną skuteczność proponowanych rozwiązań, pomagamy w ich implementacji i monitorujemy prawidłowość ich funkcjonowania w organizacji. Szczególną wagę przywiązujemy do zachowania pokoju społecznego w procesach zmian i wdrażania ich w dialogu społecznym.

Korzystamy z szerokiej bazy sprawdzonych i wysokokwalifikowanych konsultantów oraz profesjonalnego zaplecza organizacyjno – administracyjnego.

Wykonujemy swoją pracę z pasją i zaangażowaniem.

Usługi

Warsztaty

ZOBACZ OFERTĘ NASZYCH WARSZTATÓW

Sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania oparte jest przede wszystkim na działaniach ludzi w ramach tego systemu. Główną siłą w realizacji celów strategicznych firmy są nierzadko menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie zasobami pracy. Lerion udziela swoim klientom wsparcia w przygotowaniu menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami pracy do opracowania strategii planowanych działań, doborze odpowiednich metod i procedur ich przeprowadzenia, a także zaprojektowania procesów komunikacji oraz negocjacji z reprezentantami pracowników. Proponowane warsztaty prowadzone są w formule dostosowanej do indywidualnych potrzeb, uwzględniającej realne problemy, na jakie napotyka Klient.

Zaufali nam

Zespół

ZESPÓŁ LERION

Prezesem Zarządu Lerion sp. z o.o. jest Agnieszka Łysiak – MBA, prawnik, licencjonowany doradca w zakresie przedsiębiorczości i księgowości, menedżer z międzynarodowym doświadczeniem w organizacji usług konsultingowych i szkoleniowych oraz kierowaniu firmami tej branży.

Prezesem Rady Programowej spółki Lerion i prezesem Zarządu fundacji Lerion był Marcin Robert Łysiak – doświadczony prawnik i menedżer, specjalista z zakresu zbiorowego prawa pracy i moderowania dialogu, doradca partnerów społecznych w wielu procesach zmian – przekształceń własnościowych, fuzji, przejęć i restrukturyzacji; wykładowca, doradca, negocjator i mediator; wieloletni pracownik naukowy i autor publikacji oraz nowatorskich projektów i programów szkoleniowych; misją jego działalności zawodowej i społecznej było propagowanie idei dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

Fundacja

Prowadząc od wielu lat działalność doradczą w obszarze zarządzania personelem, zespół doradców Lerion zdobył w tej dziedzinie doświadczenie i wiedzę, które są przydatne innym. W roku 2004 Lerion powołał fundację, aby promować dobre praktyki w zarządzaniu personelem. Fundacja działa w strukturze spółki Lerion.

Celem fundacji Lerion jest prowadzenie działalności badawczej i popularyzatorskiej, w szczególności popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami personalnymi, wspomaganie rozwoju umiejętności osobistych pracowników, popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu zabezpieczania praw i reprezentacji interesów pracowników oraz wspieranie i promocja dialogu społecznego, a także wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw.

Fundacja  Lerion realizuje swoje cele poprzez organizację szkoleń, seminariów i warsztatów, konferencji naukowych i popularyzatorskich, doradztwo na rzecz partnerów społecznych, mediację pomiędzy stronami stosunków zatrudnienia, prowadzenie badań porównawczych i analiz naukowych, organizację kampanii promocyjnych i medialnych oraz publikacje prasowe i działalność wydawniczą.

Pośród przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych fundacji Lerion, na szczególne wyróżnienie zasługuje cykl Warsztatów Menedżerskich, który umożliwia w seminaryjnej, interaktywnej formule, wymianę poglądów przedsiębiorców i ekspertów w poszczególnych dziedzinach, związanych z zarządzaniem personelem. Owocuje to m.in. doskonaleniem usług oferowanych przez spółkę Lerion.

Fundacja Lerion z powodzeniem angażuje się także w pozyskiwanie wsparcia finansowego z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz świadczy efektywną pomoc w zarządzaniu projektami w trakcie ich realizacji.