Przedsiębiorcy zmieniają struktury gospodarcze łącząc się lub dzieląc. Lerion przygotowuje i wdraża takie procesy w obszarze dotyczącym zasobów personalnych.

Otoczenie gospodarcze wymusza doskonalenie struktur oraz organizacji przedsiębiorstw i ich grup. Pracodawcy łączą się na skutek fuzji i przejęć; kiedy indziej dzielą się, tworząc skomplikowane struktury w ramach jednej osoby prawnej lub grupy kapitałowej czy holdingu. Przekształcenia dotyczą zarówno spółek jak i tzw. pracodawców wewnętrznych, wchodzących w ich skład.

Skutkiem takich działań w obszarze zasobów personalnych jest transfer pracowników pomiędzy pracodawcami, często warunkujący konieczność przemodelowania stosowanych systemów zatrudnienia, wynagradzania i motywowania.

Lerion udziela swoim Klientom wsparcia na etapie planowania procesu i projektuje koncepcję operacyjną jego wdrożenia w obszarze zasobów pracy; pomaga przygotować strukturę organizacyjną firmy oraz systemy zatrudnienia czy wynagradzania do połączenia lub podziału pracodawców, aby zminimalizować koszty i zwiększyć efektywność wdrażanej zmiany. 

Właściwie zaprojektowany system motywowania i wynagradzania pracowników spaja łączone organizacje, zapewniając równe traktowanie pracowników i umożliwiając ich efektywne motywowanie. Odpowiednia struktura organizacyjna podmiotu i poprawne przypisanie pracowników do poszczególnych obszarów działalności minimalizuje zagrożenia dotyczące zasobów pracy dzielonego pracodawcy.

  • udział w opracowaniu strategii procesu
  • identyfikacja wpływu projektowanego procesu na systemy zatrudnienia i wynagradzania
  • opracowanie koncepcji operacyjnej i terminarza wdrożenia projektu
  • zaprojektowanie procedur, dokumentów i systemu komunikacji
  • obsługa procesu wdrożenia projektu