Podmioty gospodarcze koncentrują się na swoich zasadniczych celach i dążą do ograniczenia kosztów operacyjnych. Lerion przeprowadza analizy dotyczące zasobów personalnych i projektuje rozwiązania maksymalizujące efektywność outsourcingu.

Dążenie do maksymalizacji efektu gospodarczego prowadzonej działalności oraz wymogi dotyczące profesjonalizacji i specjalizacji motywują podmioty gospodarcze do outsourcingu tych rodzajów działalności, które nie mają charakteru działalności zasadniczej. Przedsiębiorcy decydują się na zakończenie lub wydzielenie na zewnątrz działalności pomocniczej i dodatkowej. Najczęściej w momencie podjęcia takiej decyzji zatrudniają pracowników przypisanych do likwidowanych obszarów.

Automatyzm funkcjonowania przepisów prawa pracy, dotyczących transferu pracowników, może prowadzić do przejść pracowników pomiędzy przedsiębiorcami. Jeśli nie są one precyzyjnie zaprojektowane, niweczą efekty przygotowywanych projektów oraz utrudniają ich wdrożenie.

Lerion pomaga swoim Klientom właściwie zaplanować i przeprowadzić proces outsourcingu; sporządza analizę przypisania pracowników do obszarów działalności, projektuje i wdraża takie działania poprzedzające sam proces zasadniczy, które pozwalają alokować lub ograniczyć zasoby personalne, w sposób umożliwiający osiągnięcie zamierzonych celów.

Stosownie alokowane zasoby pracy i odpowiednia sekwencja działań optymalizują efekty outsourcingu działalności.

  • udział w opracowaniu strategii outsourcingu
  • analiza przypisania pracowników do obszarów działalności
  • identyfikacja wpływu projektowanego działania na zasoby pracy
  • opracowanie koncepcji operacyjnej i terminarza wdrożenia projektu
  • zaprojektowanie procedur, dokumentów i systemu komunikacji
  • obsługa procesu wdrożenia projektu