Budowanie przewagi konkurencyjnej wymaga restrukturyzacji zatrudnienia. Lerion wskazuje odpowiednie metody jej przeprowadzenia.

Dążenie do zbudowania przewagi konkurencyjnej na rynku coraz częściej stwarza konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia. Może ona polegać na zmianie struktury zatrudnienia pracowników, motywowanej potrzebami organizacyjnymi i technologicznymi. Nierzadko dążenie do optymalizacji kosztów i usprawnienia zarządzania organizacją gospodarczą motywuje do outsourcingu obszarów działalności i przypisanego do nich personelu. Najdalej idąca zmianą w tym obszarze jest grupowe zwolnienie pracowników.

Często skutkiem takich działań jest obawa pracowników o własną przyszłość w organizacji i w konsekwencji spadek efektywności zasobów pracy. Pracodawcy poszukują rozwiązań minimalizujących negatywne następstwa wprowadzanych zmian.

Lerion udziela swoim Klientom wsparcia w przygotowaniu strategii planowanej restrukturyzacji, doborze odpowiednich metod i procedur jej przeprowadzenia; projektuje systemy komunikacji i współuczestniczy w procesach negocjacji z reprezentantami pracowników.

Dobrane do możliwości i potrzeb przedsiębiorcy programy outplacementowe i programy dobrowolnych odejść minimalizują opór pracowników przed wdrażanym procesem restrukturyzacji i zwiększają szanse jego powodzenia.

  • udział w opracowaniu strategii restrukturyzacji
  • dobór metod i procedur postępowania do formy i zakresu planowanej restrukturyzacji
  • zaprojektowanie programów outplacementowych i programów dobrowolnych odejść
  • opracowanie koncepcji operacyjnej i terminarza wdrożenia projektu
  • zaprojektowanie procedur, dokumentów i systemu komunikacji
  • obsługa procesu wdrożenia projektu