Zespół doradców Lerion tworzą doświadczeni konsultanci, którzy wspólnie realizowali wiele przedsięwzięć, zorientowanych na rozwiązanie problemów.

Kryteriami doboru doradców są: specjalistyczna wiedza teoretyczna w danej dziedzinie, bogate doświadczenie, wskazujące na umiejętność skutecznego jej zastosowania, plastyczność myślenia, wysoka inteligencja emocjonalna i społeczna oraz właściwe predyspozycje osobowościowe. Istotnymi przesłankami wyboru pozostają także lojalność i zaangażowanie w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.

Dzięki swoim korzeniom w środowiskach uniwersyteckich, Lerion korzysta z pomocy wybitnych autorytetów w dziedzinach objętych zakresem świadczonych usług, umożliwiając swoim Klientom uzyskanie ich opinii w szczególnie trudnych problemach.

Lerion współpracuje stale z wieloma specjalistami z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania, księgowości, kadr i płac, psychologii i public relations.

Partnerami spółki Lerion są radcy prawni specjalizujący się w sprawach z zakresu zbiorowego prawa pracy i prawa spółek oraz w obsłudze procesów przekształceń własnościowych i organizacyjnych podmiotów gospodarczych, a także w bieżącej obsłudze średnich i dużych przedsiębiorstw.