Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Ze względu na zmiany przepisów prawa i sytuacji na rynku, informacje w niej zamieszczane mogą być niepełne lub nieaktualne. Nie są one żadną formą usług spółki Lerion. Przed podjęciem jakichkolwiek działań w oparciu o te informacje należy zasięgać porady u kompetentnego specjalisty.

Dołożono należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszej publikacji były wiarygodne. Lerion sp. z o.o. i fundacja Lerion nie ponoszą jednak żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w publikacji oraz za skutki działań podjętych w oparciu o informacje w niej zamieszczone.

Żadna z informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji nie stanowi oferty spółki Lerion w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Spółce Lerion przysługuje prawo zmiany wszelkich informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadamiania jej adresatów.

Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym jej elementów graficznych oraz układu stron i jakichkolwiek innych elementów są zastrzeżone. Publikacja jest chroniona przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Publikacja:

Copyrights © 2006-2024 by Lerion sp. z o.o.

Tekst:

Copyrights © 2006-2024 by Lerion sp. z o.o.

Projekt i wykonanie:

Copyrights © 2024 by REBRANDME

Zdjęcia:

Copyrights © 2024 by Freepik.com & Shutterstock.com

 

Wszelkie uwagi dotyczące zawartości i funkcjonowania publikacji prosimy kierować na pocztę elektroniczną na adres: office@lerion.pl