System zarządzania działa tak, jak chcą i potrafią działać ludzie. Lerion planuje i prowadzi procesy podwyższania kwalifikacji pracowników.

System zarządzania działa tylko tak dobrze, jak dobrze chcą i potrafią działać ludzie funkcjonujący w ramach tego systemu. Główną siłą w realizacji celów strategicznych firmy powinni być nie tylko wykwalifikowani, ale i kreatywni oraz potrafiący dobrze pracować w grupie pracownicy. Aby zwiększyć skuteczność działania muszą oni dobrze opanować sztukę prowadzenia rozmowy, przekazywania informacji i perswazji, poznać własne nawyki i reakcje w określonych okolicznościach. Przede wszystkim jednak nauczyć się odpowiedniego sposobu myślenia.

Zastosowanie niewłaściwych metod kreowania polityki szkoleniowej oraz nie dość precyzyjne diagnozowanie rzeczywistych potrzeb pracowników i organizacji często sprawia, że efekty prowadzonych działań nie są praktyczne i nie spełniają pokładanych oczekiwań.

Lerion pomaga swoim Klientom właściwie zaplanować i przeprowadzić proces podwyższania kwalifikacji pracowników, tak by stanowił on uzupełnienie innych działań w zakresie zarządzania personelem i był istotnym czynnikiem przetrwania w konkurencyjnym otoczeniu.

Proponowane programy szkoleniowe tworzone są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta. O doborze metod, przykładów i ćwiczeń, stosowanych w trakcie szkoleń, decydują realne problemy, na jakie napotyka Klient oraz specyfika prowadzonej przez niego działalności.

  • analiza potrzeb szkoleniowych
  • planowanie systemu szkoleń
  • doskonalenie umiejętności menedżerskich
  • rozwój kompetencji i umiejętności pracowników
  • szkolenia dotyczące kształtowania relacji z klientami
  • szkolenia wspierające prowadzone procesy zmian